Overslaan en naar de inhoud gaan

Arkorum

Arkorum

Scholengemeenschap Arkorum vzw

Het katholiek onderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in regio Roeselare - Ardooie. In de voorbije jaren hebben deze scholen een hechte samenwerking opgebouwd. Onze basisschool GVB De Boomgaard maakt deel uit van dit samenwerkingsverband.

Onze schoolvisie maakt duidelijk dat wij veel troeven in handen hebben om de toekomst van elk kind te realiseren: degelijk onderwijs en zorgzame opvoeding met aandacht voor elke jongen en elk meisje. Elk kind kan in onze school zijn talenten ten volle ontplooien en de christelijke traditie inspireert ons in het aanbod van waarden en levenshoudingen. Alle scholen varen eenzelfde koers met eigen accenten: ze zijn uw vertrouwen waard.

Onze school maakt deel uit van de Scholengroep Arkorum - vzw.

 • website: www.arkorum.net
 • Maatschappelijke zetel: Kattenstraat 33, 8800 Roeselare
 • Secretariaat: Kattenstraat 33, 8800 Roeselare, tel. 051 62 12 10
 • Coördinerend directeur SG Arkorum: de heer Francis Devolder
 • Contact: algemenediensten@arkorum.be

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Benaming

Scholengroep Arkorum - vzw, Kattenstraat 33, 8800 Roeselare

Samenstelling

 • Kristiaan Pouseele, voorzitter
 • Mevr. Tea Sevenoo, ondervoorzitter
 • Mevr. Rita Maertens, penningmeester
 • Mevr. Arlette Vermeulen, secretaris
 • Dhr. Peter Bleyaert
 • Dhr. Paul De Maré
 • Mevr. Krist Durieu
 • Dhr. Mark Maes
 • Dhr. Christ Naert
 • Dhr. Jean-Pierre Vyncke
 • Mevr. Hilde Pieters