Overslaan en naar de inhoud gaan

CLB

CLB Trikant

Onze school wordt begeleid door het Centrum Voor Leerlingenbegeleiding Trikant, vestiging Roeselare. Deze zijn gehuisvest in:

CLB Trikant
Kattenstraat 65
8800 Roeselare
Tel. 051 25 97 00
e-mail: info@clbtrikant.be 
website: www.clbtrikant.be 

Medewerkers

De medewerkers van het CLB op onze school zijn:

Wat is de opdracht van het CLB?

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht mee te werken aan het welzijn van leerlingen. De begeleiding van leerlingen gebeurt op vier domeinen:

  • Leren en studeren
  • Onderwijsloopbaan
  • Preventieve gezondheidszorg
  • Psychisch en sociaal functioneren

De school en het CLB hebben samen een beleidscontract opgesteld. Hierin zijn de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. De ouders zijn daarover via de schoolraad geraadpleegd.
Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders zelf kunnen met hun vragen bij het CLB terecht. Het CLB werkt gratis en is gebonden door het beroepsgeheim.


Als de school aan het CLB een (zorg)vraag voorlegt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. De begeleiding wordt opgestart wanneer de ouders (voor leerlingen jonger dan 12 jaar) of de leerling zelf (voor leerlingen vanaf 12 jaar) daarmee akkoord gaan. Leerlingen vanaf 12 jaar zouden, volgens de wet, voldoende vaardig moeten zijn om zelfstandig te kunnen beslissen. Anders wordt de beslissing aan de ouders gevraagd.

Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:

  • De begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (spijbelen)
  • Medische onderzoeken voor de hele klas
  • Gezondheidsmaatregelen ter voorkoming van besmettelijke ziekten

Ouders, of de leerling vanaf 12 jaar, kunnen verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht medisch onderzoek door een bepaalde arts van het CLB. Dit gebeurt via een aangetekend schrijven aan de directeur van het CLB. De persoon, die verzet aantekent, laat het verplichte medisch onderzoek dan binnen een termijn van 90 dagen uitvoeren. Hiervoor zijn drie mogelijkheden:

  • Door een andere arts van hetzelfde CLB
  • Door een arts van een ander CLB
  • Door een arts, buiten het CLB om, die over de juiste bekwaamheidsbewijzen beschikt. De kosten van dit onderzoek vallen ten laste van de ouders.

Bij schoolverandering kan een leerling ook uit het werkgebied van een ander CLB komen. Dan wordt, tien dagen na de start in de nieuwe school, het volledige leerlingendossier door het vorige CLB bezorgd aan het Vrij CLB van Roeselare. De ouders of de leerling hoeven daar zelf niets voor te doen.
Verzet kan aangetekend worden door de ouders (bij een leerling jonger dan 12 jaar) of de leerling (vanaf 12 jaar, die vaardig genoeg is om zo'n beslissing zelfstandig te nemen). Dit gebeurt schriftelijk, binnen een termijn van tien dagen na de start in de nieuwe school, bij het CLB dat de vorige school begeleidt.
Het adres van het vorige CLB kan opgevraagd worden bij het Vrij CLB van Roeselare. Zelfs wanneer verzet wordt aangetekend, zullen de wettelijk verplichte gegevens aan het Vrij CLB van Roeselare bezorgd worden. Dit zijn volgende gegevens: naam, adres, geboortedatum, gegevens over medische onderzoeken en gegevens over spijbelproblemen.


Bij vragen kan u steeds contact opnemen met CLB Trikant.

website CLB Trikant