Overslaan en naar de inhoud gaan

Schoolraad

logo schoolraad

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. 

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid. Zo is bv. het advies van de schoolraad nodig bij een wijziging van het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school enz. Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.
De schoolraad komt ongeveer 4 keer per jaar samen. De schoolraad bepaalt zelf hoe open de communicatie is over haar activiteiten. 

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van 3 geledingen: 

  • de ouders die zetelen in de ouderraad. 
  • de leerkrachten van de lagere school en de kleuterschool. 
  • de lokale gemeenschap. Het betreft hier vertegenwoordigers uit de omgeving van de school.